කාඩ්පත් හිම්කරු සංචාරය නොකිරීම
සිට
වෙත
සිට
වෙත
වැඩිහිටි
දරුවන්
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
ළදරුවන්
Class
කාඩ්පත් හිම්කරු සංචාරය නොකිරීම

ඔබ සංචාරයට එක් නොවුණත් ඔබගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත හරහා ඔබගේ පවුලේ ඥාතීන්ට, මිත්‍රයින්ට සහ හිතවතුන්ට ගුවන් ටිකට් පත් වෙන් කරවා ගැනීමට මිහින් ලංකා අවස්ථා ලබා දී ඇත.

මේ සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා වෙන් කරවාගැනීමේ සාමාන්‍ය පටිපාටිය අනුගමනය කර හානි රක්ෂණයට අදාළ තොරතුරු ලබා දෙන්න. ඉමේල් හෝ ෆැක්ස් - 0094-11-7800306 /302 හෝ

ගුවන් යානයේ මගීන් සම්බන්ධ ස්ථිර කරගැනීම සඳහා පහත දැක්වෙන තොරතුරු පිටත්වීමට දින තුනකට පෙරාතුව ලබා දීම වැදගත් වෙයි.

මුලික අවශ්‍යතා :

1/ නිකුත් කිරීමේ සහ හානි රක්ෂණ ෆෝරම නිසි පරිදි පුරවන්න
2/ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතේ පිටපතක්  (කාඩ් පතෙහි හඳුනාගැනීමේ අංකය හැර එහි දෙපැත්තම)
3/ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත දරන්නාගේ ගමන් බලපත්‍රය/ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ රියදුරු බලපත්‍රයේ පිටපතක්

ඉහත පිටපත් ලැබුණු වහාම මගීන්ගේ ආසන වෙන් කිරීමේ හැකියාවක් මිහින් ලංකා වෙත හිමිවෙයි. ඉන්පසුව ඒ පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කෙරේ.

ඔබ නිකුත් කිරීම් සහ හානි පූර්ණ ෆෝරමය මිහින් ලංකා වෙත බාර නොදුනහොත් එය මගියා ගුවන් සමාගමේ අවසරයකින් තොරව පියාසර කිරීමට දරන උත්සාහයක් ලෙස සැලකේ. එවිට ඔහුට හෝ ඇයට ගුවන් යානයට ගොඩවිය නොහැක. වැඩි දුර පැහැදිලි කර ගැනීම් සහ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ පැය විසිහතර පුරා ක්‍රියාත්මක ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය +94 112 00 22 55 හෝ ගාස්තු රහිත දුරකථනව 8000 55555 (එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය තුළ) අමතන්න.

Like us on Facebook Sign up for our email alerts