ගෙවීම් ක්‍රම
සිට
වෙත
සිට
වෙත
වැඩිහිටි
දරුවන්
පිටත්වීම
නැවත පැමිණීම
ළදරුවන්
Class
ගෙවීමේ ක්‍රම
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුක පෙළ අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවය වන මිහින් ලංකා ඔබගේ සංචාරක අවශ්‍යතාවන් සැපිරීමට සූදානමින් සිටී. සාධාරණ ගාස්තු අය කිරිමට අමතරව ඔබගේ පහසුව අනුව ගෙවීම් කළ හැක. ඔබගේ පහසුව අපගේ අරමුණයි. එහිදී ගුවන් ගමනක් වෙන්කර මුදල් ගෙවීම සඳහා පහත ක්‍රම යොදා ගත හැක.

අන්තර්ජාල

සාර්ථක වෙන් කිරීමකින් පසුව ඔබගේ ඉ-ටිකට්පත ඉමේල් ගිණුම වෙත එවයි. ගෙවීම් මාස්ටර්, වීසා සහ ඇමෙක්ස් කාඩ් මගින් කළ හැක.

Note: ඔබ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්මගින් ගෙවීම් කරන්නේ නම් ඔබ එම මගින් අතර සිටිය යුතුය. පිටත්වීම සහතික කිරීමේදී එය අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එය අපොහොසත් වුවහොත් ගුවන් යානයට ගොඩවීම ප්‍රතික්ෂේප වෙයි. ඔබ කාඩ් ලාභියා නොවන්නේ නම් කරුණා කර ළගම ඇති අපගේ ටිකට් කාර්යාලය අමතන්න.

මිහින් ලංකා ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය හරහා සිදුකරගන්නා වෙන් කරගැනීමකදී අදාළ ගෙවීම් ළගම ඇති ලංකා බැංකු ශාඛාවකට ගෙවිය යුතුය. (සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙරවරු. 9.00 සිට පස්වරු 3.00 දක්වාත් සෙනසුරාදා පෙරවරු 9.00 සිට දහවල් 12.00 දක්වාත් විවෘතව පවතී) මුදල් ලැබුණු බවට සහතික වූ පසුව ඉ-ටිකට් පත ඉ-මේල් හරහා ලැබෙනු ඇත. මීට අමතරව මිහින් ලංකා ටිකට් කාර්යාලයෙන් වීසා හෝ මාස්ටර් කාඩ් හෝ මුදල් හරහාද මෙම ගෙවීම කළ හැක.

මිහින් ලංකා ටිකට් කාර්යාල

මිහින් ලංකා ටිකට් කවුන්ටරයෙන්ද ටිකට් පත ලබා ගත හැකිය.

ගුවන් ගමන් නියෝජිතයෝ

ලොව පුරා විහිදී ඇති බලයලත් ගුවන් ගමන් නියෝජිතයින් හරහාද ටිකට් පත මිලදි ගත හැක. එවැනි ගුවන් නියෝජිතයකු හරහා මිලදී ගන්නේ නම් අදාළ නියෝජිතයා අමතා වැඩි විස්තර ලබා ගන්න.

මට මගේ වෙන් කිරීම වෙනස් කළ හැකිද?

ඔබග ගමන් කරන දිනය සහ වේලාව වෙනස් කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් ගුවන් යානය පිටත්වීමට නියමිත වේලාවට පැය හතරකට පෙර එය අප වෙත දැනුම් දිය යුතුයි. සාධාරන නීති යටතේ මෙම වෙනස් කිරීම් සිදු කෙරේ. එහිදී මගියාට යම් දඩයක් සහ පෙර මූලික ගෙවීම හා පසු මුලික ගෙවීම අතර වෙනස ගෙවීම අනිවාර්යය වේ.
පෙර මුළික ගෙවීම, පසු මුලික ගෙවීමට වඩා අඩු වුවහොත් එම වෙනස ආපසු ලබා නොදෙනු ඇත. ඔබගේ වෙන් කර ගැනීම වෙනස් කිරීමට මිලදී ගත් ක්‍රම වේදයම යොදා ගත යුතුය .
Like us on Facebook Sign up for our email alerts